Jak zrobić wykres w Excelu z osiami X i Y

Jak zrobić wykres w Excelu z osiami X i Y

Użycie narzędzia do formatowania w programie Excel może pomóc w utworzeniu wykresu z osiami x i y. Najpierw wybierz komórkę w arkuszu. Wybierz kartę Format. Następnie wybierz grupę Elementy wykresu. Z listy rozwijanej wybierz Oś wartości. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę. Wybierz tytuł Osi, którego chcesz użyć dla wykresu.

Następnie wybierz dane, które chcesz umieścić na wykresie. W programie Excel zaznacz dane i kliknij kartę Wstawianie. Następnie wybierz typ wykresu. Możesz również wybrać podtyp i nadać nazwę wykresowi. Pamiętaj, aby utworzyć osobne wykresy dla pierwszej i drugiej serii danych. Możesz użyć wspólnej osi Y. Następnie oznacz wykres odpowiednim tytułem.

Oś X służy do wyświetlania danych. Możesz wybrać oś poziomą lub pionową. Możesz też zrobić wykres kolumnowy, zmieniając typ osi. Tytuł wykresu jest również przydatny, jeśli chcesz wyróżnić ważne punkty danych. Ponadto możesz wybrać wyświetlanie etykiet lub danych, które pokazują procenty. Wybierając tytuły osi, możesz dostosować osie.

Zmiana osi nie jest w Excelu trudna. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać „Edytuj oś X”. Po tej czynności należy wybrać wartości i kliknąć OK. Jeśli nie chcesz, aby wartości na osi X były pokazywane, po prostu zaznacz komórki na wykresie i kliknij OK, aby potwierdzić. Następnie można zamknąć okno Wybierz źródło danych.

Ekspertyzy danych są pomocne, gdy trzeba zrobić wykresy z dużą ilością informacji. Pokażą one dokładne wartości i procenty informacji. Mogą jednak zakłócać czytelność wykresu. Spróbuj użyć etykiet przed sfinalizowaniem wykresu. Jeśli zakłócają one czytelność wykresu, możesz również wybrać miejsce ich umieszczenia. W programie Excel dostępnych jest wiele różnych opcji.

Kryterium rozrzutu to kolejny przykład wykresu. Wykres ten pokazuje związek między dwiema zmiennymi. Dane w lewej kolumnie to zmienna niezależna, a dane w prawej to zmienna zależna. Podczas tworzenia wykresu rozproszonego należy wybrać dwie kolumny danych, które pasują do siebie. Możesz zmienić wartości danych w prawej kolumnie, aby utworzyć wykres rozproszony. Domyślnie można użyć lewej kolumny jako danych osi x i prawej kolumny dla wartości osi y.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *